MN
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
MN

Giáo Trình Giới Thiệu Về Kinh Doanh – Chương 5 – Phần 5.7: Quản trị doanh nghiệp nhỏ

5.7 The Small Business Administration

Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ như thế nào?

Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ tìm đến Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Administration – SBA) để được hỗ trợ. Sứ mệnh của SBA là thay mặt cho các doanh nghiệp nhỏ và thông qua mạng lưới văn phòng địa phương trên toàn quốc, SBA giúp mọi người thành lập và quản lý các doanh nghiệp nhỏ, tư vấn cho họ trong các lĩnh vực tài chính và quản lý, đồng thời giúp họ giành được các hợp đồng liên bang. Số điện thoại miễn phí—1-800-U-ASK-SBA (1-800-827-5722)—cung cấp thông tin chung và trang web của họ tại http://www.sba.gov cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các chương trình của họ.

Chương trình hỗ trợ tài chính (Financial Assistance Programs)

SBA cung cấp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện không thể nhận được tài trợ theo các điều khoản hợp lý thông qua các kênh cho vay thông thường. Sự hỗ trợ này mang hình thức bảo lãnh cho các khoản vay được thực hiện bởi những người cho vay tư nhân. (SBA không còn cung cấp các khoản vay trực tiếp nữa.) Những khoản vay này có thể được sử dụng cho hầu hết các mục đích kinh doanh, bao gồm mua bất động sản, thiết bị và vật liệu. SBA chịu trách nhiệm cung cấp một lượng tài chính đáng kể cho các doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2017, SBA đã hỗ trợ các khoản vay hơn 25 tỷ USD cho gần 68.000 doanh nghiệp nhỏ, bao gồm khoảng 9 tỷ USD cho các công ty thuộc sở hữu thiểu số và 7,5 tỷ USD cho các khoản vay dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Nó cũng cung cấp hơn 1,7 tỷ USD cho các khoản vay khắc phục thảm họa nhà ở và kinh doanh.

Các chương trình SBA khác bao gồm Chương trình vốn mạo hiểm thị trường mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và cơ hội việc làm ở các khu vực địa lý có thu nhập thấp, trong khi các chương trình khác cung cấp tài chính xuất khẩu và hỗ trợ cho các công ty bị thiệt hại kinh tế sau thiên tai hoặc các thảm họa khác.

Hơn 300 Công ty Đầu tư Doanh nghiệp Nhỏ (SBIC) được SBA cấp phép cung cấp khoảng 6 tỷ USD tài trợ dài hạn mỗi năm cho các doanh nghiệp nhỏ. Trang web của SBA gợi ý nên tìm kiếm các nhà đầu tư thiên thần và sử dụng các khoản vay được SBA bảo lãnh như một cách để cấp vốn cho công ty khởi nghiệp. Các công ty đầu tư do tư nhân sở hữu và quản lý này hy vọng kiếm được lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của họ khi các doanh nghiệp nhỏ phát triển.

GHI ĐIỂM với các Chương trình Hỗ trợ Quản lý (SCORE-ing with Management Assistance Programs)

SBA cũng cung cấp nhiều lời khuyên về quản lý. Thư viện Phát triển Kinh doanh (Business Development Library) của nó có các ấn phẩm về hầu hết các chủ đề kinh doanh. Chuỗi “Khởi đầu (Starting Out)” của nó cung cấp các tài liệu quảng cáo về cách bắt đầu nhiều loại hình kinh doanh khác nhau – từ cửa hàng kem đến trang trại nuôi cá.

Các cán bộ phát triển kinh doanh tại Văn phòng Phát triển Kinh doanh và Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ tại địa phương tư vấn cho hàng nghìn chủ doanh nghiệp nhỏ mỗi năm, đưa ra các chương trình tư vấn, đào tạo và giáo dục. SBA cũng cung cấp tư vấn quản lý miễn phí thông qua hai nhóm tình nguyện: Đội ngũ Giám đốc điều hành đã nghỉ hưu (SCORE) và Đội ngũ Giám đốc điều hành đang hoạt động (ACE). Các nhà điều hành trong các chương trình này sử dụng nền tảng kinh doanh của riêng họ để giúp đỡ các chủ doanh nghiệp nhỏ. SCORE đã mở rộng phạm vi tiếp cận của mình sang các thị trường mới bằng cách cung cấp dịch vụ tư vấn qua email thông qua trang web của mình (http://www.score.org). SBA cũng cung cấp các tài nguyên và khóa học trực tuyến miễn phí cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân đầy tham vọng trong Trung tâm Kiến thức của mình, nằm trên trang web SBA trong tab “Trung tâm Kiến thức”.

Hỗ trợ cho phụ nữ và dân tộc thiểu số (Assistance for Women and Minorities)

SBA cam kết giúp đỡ phụ nữ và người thiểu số tăng cường tham gia kinh doanh. Nó cung cấp một chương trình kinh doanh nhỏ cho thiểu số, các khoản vay vi mô và xuất bản các tài liệu thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha. Nó đã tăng cường khả năng đáp ứng của mình đối với các doanh nghiệp nhỏ bằng cách trao cho các văn phòng khu vực nhiều quyền quyết định hơn và tạo ra các công cụ công nghệ cao để cấp vốn, giao dịch cho vay và đánh giá tính đủ điều kiện.

SBA cung cấp các chương trình đặc biệt và dịch vụ hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội, bao gồm phụ nữ, người Mỹ bản địa và người gốc Tây Ban Nha thông qua Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Thiểu số. Nó cũng nỗ lực đặc biệt để giúp các cựu chiến binh tự kinh doanh.

Nguồn:

https://openstax.org/books/introduction-business/pages/5-7-the-small-business-administration

Bản quyền:

OpenStax, Rice University

Dịch và biên tập Tiếng Việt:

Nguyễn Tuấn Minh