MN
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
MN

Giới thiệu

Xin chào các bạn!

Tôi là Nguyễn Tuấn Minh, sinh năm 1978. Tôi là chủ sở hữu website MN.com.vn.

Tôi tạo trang web này vào năm 2023 với mục đích ghi chép lại các khám phá và trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống.