MN
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
MN

Giáo Trình Giới Thiệu Về Kinh Doanh – Chương 4 – Phần 4.2: Công ty hợp danh: Chia sẻ gánh nặng

4.2 Partnerships: Sharing the Load

Những lợi thế của việc hoạt động như một Công ty hợp danh và các đối tác nên cân nhắc những rủi ro bất lợi nào?

Liệu công ty hợp danh, một hiệp hội gồm hai hoặc nhiều cá nhân đồng ý cùng nhau điều hành một doanh nghiệp vì lợi nhuận, có gây nguy hiểm cho sức khỏe của doanh nghiệp không? Giả sử hai đối tác Ron và Liz sở hữu một thẩm mỹ viện đầy phong cách và thành công. Sau một vài năm điều hành doanh nghiệp, họ nhận thấy họ có những tầm nhìn trái ngược nhau về công ty của mình. Liz hài lòng với hiện trạng, trong khi Ron muốn mở rộng kinh doanh bằng cách thu hút các nhà đầu tư và mở tiệm ở những địa điểm khác.

Họ giải quyết sự bế tắc này bằng cách nào? Bằng cách tự hỏi bản thân một số câu hỏi khó. Quan điểm của ai về tương lai thực tế hơn? Liệu doanh nghiệp có thực sự có tiềm năng mở rộng mà Ron tin tưởng không? Anh ấy sẽ tìm nhà đầu tư ở đâu để biến ước mơ có nhiều địa điểm thành hiện thực? Liệu anh ấy có sẵn sàng giải thể mối quan hệ hợp tác và tự mình bắt đầu lại từ đầu không? Và ai sẽ có quyền đối với khách hàng của họ?

Ron nhận ra rằng việc mở rộng kinh doanh theo tầm nhìn của anh ấy sẽ đòi hỏi rủi ro tài chính lớn và mối quan hệ hợp tác của anh ấy với Liz mang lại nhiều lợi thế mà anh ấy sẽ bỏ lỡ trong hình thức tổ chức kinh doanh sở hữu duy nhất. Sau nhiều cân nhắc, anh quyết định để mọi thứ như hiện tại.

Đối với những cá nhân không thích “đi một mình”, việc thiết lập công ty hợp danh tương đối đơn giản. Cung cấp một hình thức sở hữu doanh nghiệp chung, đây là một lựa chọn phổ biến cho các công ty dịch vụ chuyên nghiệp như luật sư, kế toán, kiến trúc sư, nhà môi giới chứng khoán và các công ty bất động sản.

Các bên đồng ý bằng miệng hoặc bằng văn bản về việc chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ của doanh nghiệp chung. Nên có một thỏa thuận hợp tác bằng văn bản, nêu rõ các điều khoản và điều kiện của công ty hợp danh, để ngăn ngừa xung đột sau này giữa các đối tác. Những thỏa thuận như vậy thường bao gồm tên của công ty hợp danh, mục đích của nó và sự đóng góp của mỗi đối tác (tài chính, tài sản, kỹ năng/tài năng). Nó cũng nêu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của từng đối tác cũng như cơ cấu thù lao của họ (tiền lương, chia sẻ lợi nhuận, v.v.). Nó phải bao gồm các điều khoản về việc bổ sung các đối tác mới, bán lợi ích hợp tác và các thủ tục giải quyết xung đột, giải thể doanh nghiệp và phân chia tài sản.

Có hai loại công ty hợp danh cơ bản: chung và hạn chế. Trong công ty hợp danh chung (general partnership), tất cả các đối tác đều chia sẻ quyền quản lý và lợi nhuận. Họ đồng sở hữu tài sản và mỗi người có thể hành động thay mặt cho công ty. Mỗi đối tác cũng có trách nhiệm vô hạn đối với tất cả các nghĩa vụ kinh doanh của công ty. Công ty hợp danh hữu hạn (limited partnership) có hai loại đối tác: một hoặc nhiều đối tác chung, có trách nhiệm vô hạn và một hoặc nhiều đối tác hữu hạn, có trách nhiệm pháp lý được giới hạn ở số tiền đầu tư của họ. Đổi lại trách nhiệm hữu hạn, các thành viên góp vốn đồng ý không tham gia vào việc quản lý hàng ngày của công ty. Họ giúp tài trợ cho hoạt động kinh doanh, nhưng các đối tác chung vẫn duy trì quyền kiểm soát hoạt động.

Ngoài ra còn có các công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (limited liability partnerships – LLP), tương tự như công ty hợp danh chung ngoại trừ việc các đối tác không chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ kinh doanh. Một loại khác là công ty hợp danh hữu hạn trách nhiệm hữu hạn (limited liability limited partnership – LLLP), về cơ bản là công ty hợp danh hữu hạn có bổ sung trách nhiệm hữu hạn, do đó bảo vệ đối tác chung khỏi các khoản nợ và trách nhiệm pháp lý của công ty hợp danh.

Lợi thế của Công ty hợp danh (Advantages of Partnerships)

Một số lợi ích của công ty hợp danh nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí bạn:

 • Sự hài hòa. Giống như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh rất dễ hình thành. Các đối tác đồng ý hợp tác kinh doanh và ký kết thỏa thuận hợp tác. Đối với hầu hết các công ty hợp danh, luật pháp hiện hành của tiểu bang không phức tạp.
 • Sự sẵn có của vốn. Vì có hai người trở lên đóng góp nguồn tài chính nên công ty hợp danh có thể huy động vốn dễ dàng hơn để trang trải chi phí hoạt động và mở rộng kinh doanh. Sức mạnh tài chính tổng hợp của các đối tác cũng làm tăng khả năng huy động vốn từ các nguồn bên ngoài của công ty.
 • Sự đa dạng về kỹ năng và chuyên môn. Các đối tác chia sẻ trách nhiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp. Việc kết hợp các kỹ năng của đối tác để đặt ra mục tiêu, quản lý định hướng chung của công ty và giải quyết các vấn đề sẽ làm tăng cơ hội thành công cho công ty hợp danh. Để tìm được đối tác phù hợp, bạn phải xem xét điểm mạnh và điểm yếu của bản thân và biết bạn cần gì ở đối tác. Công ty hợp danh lý tưởng tập hợp những người có nền tảng bổ sung cho nhau hơn là những người có kinh nghiệm, kỹ năng và tài năng tương tự. Trong Bảng 4.2, bạn sẽ tìm thấy một số lời khuyên về việc chọn đối tác.
 • Uyển chuyển. Các đối tác chung tích cực tham gia vào việc quản lý công ty của họ và có thể phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh.
 • Không có thuế đặc biệt. Các công ty hợp danh không phải trả thuế thu nhập. Một công ty hợp danh phải nộp tờ khai hợp tác với Sở Thuế vụ, báo cáo cách phân chia lợi nhuận hoặc thua lỗ giữa các đối tác. Sau đó, lãi hoặc lỗ của mỗi đối tác sẽ được báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân của đối tác, với mọi khoản lợi nhuận bị đánh thuế theo thuế suất thuế thu nhập cá nhân.
 • Tự do tương đối khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Ngoại trừ các quy định của nhà nước về cấp giấy phép và giấy phép, chính phủ có rất ít quyền kiểm soát đối với các hoạt động hợp tác.
Đối tác hoàn hảo
Chọn đối tác vừa là nghệ thuật vừa là khoa học. Ai đó có thể có tất cả các thông tin xác thực phù hợp trên giấy tờ, nhưng người đó có chia sẻ tầm nhìn và ý tưởng mà bạn có cho công ty của mình không? Họ có phải là một game bắn súng thẳng? Sự trung thực, liêm chính và đạo đức rất quan trọng vì bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những gì đối tác của mình làm. Hãy chuẩn bị để nói về mọi thứ và tin tưởng vào trực giác cũng như cảm xúc sâu sắc của bạn – có thể chúng đúng. Hãy tự hỏi bản thân và đối tác tiềm năng của bạn những câu hỏi sau—sau đó xem câu trả lời của bạn phù hợp đến mức nào:
 1. Tại sao bạn muốn có một đối tác?
 2. Mỗi người mang đến những đặc điểm, tài năng và kỹ năng gì cho mối quan hệ hợp tác?
 3. Bạn sẽ phân chia trách nhiệm như thế nào—từ lập kế hoạch dài hạn đến hoạt động hàng ngày? Ai sẽ xử lý các công việc như tiếp thị, bán hàng, kế toán và dịch vụ khách hàng?
 4. Tầm nhìn dài hạn của bạn đối với doanh nghiệp là gì—quy mô, vòng đời, cam kết tài chính, v.v.?
 5. Lý do cá nhân của bạn khi thành lập công ty này là gì? Bạn đang muốn thành lập một công ty nhỏ hay xây dựng một công ty lớn? Bạn đang tìm kiếm một mức lương ổn định hoặc sự độc lập về tài chính?
 6. Liệu tất cả các bên có dành khoảng thời gian như nhau hay có sự sắp xếp thay thế nào được mọi người chấp nhận không?
 7. Bạn có đạo đức và giá trị làm việc tương tự không?
 8. Thỏa thuận hợp tác sẽ có những yêu cầu gì?

Nhược điểm của Công ty hợp danh (Disadvantages of Partnerships)

Chủ doanh nghiệp phải xem xét những bất lợi sau đây khi thành lập công ty của họ với tư cách là công ty hợp danh:

 • Trách nhiệm vô hạn. Tất cả các thành viên hợp danh đều có trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp. Trên thực tế, bất kỳ một đối tác nào cũng có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với tất cả các khoản nợ hợp tác và các phán quyết pháp lý (chẳng hạn như sai sót hành nghề)—bất kể ai đã gây ra chúng. Giống như quyền sở hữu duy nhất, việc kinh doanh thất bại có thể dẫn đến việc mất tài sản cá nhân của các đối tác chung. Để khắc phục vấn đề này, nhiều tiểu bang hiện cho phép thành lập các công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP), nhằm bảo vệ mỗi đối tác cá nhân khỏi trách nhiệm đối với hành động của các đối tác khác và hạn chế trách nhiệm pháp lý của họ đối với tổn hại do hành động của chính họ gây ra.
 • Tiềm năng xung đột giữa các đối tác. Các đối tác có thể có những ý tưởng khác nhau về cách điều hành doanh nghiệp của họ, thuê nhân viên nào, cách phân bổ trách nhiệm và thời điểm mở rộng. Sự khác biệt về tính cách và phong cách làm việc có thể gây ra xung đột hoặc đổ vỡ trong giao tiếp, đôi khi cần có sự can thiệp từ bên ngoài để cứu doanh nghiệp.
 • Sự phức tạp của việc chia sẻ lợi nhuận. Việc phân chia lợi nhuận tương đối dễ dàng nếu tất cả các đối tác đóng góp lượng thời gian, kiến thức chuyên môn và vốn như nhau. Nhưng nếu một đối tác đầu tư nhiều tiền hơn và những đối tác khác đầu tư nhiều thời gian hơn thì việc đạt được một công thức chia sẻ lợi nhuận công bằng sẽ khó khăn hơn.
 • Khó thoát khỏi hoặc giải thể một công ty hợp danh. Theo nguyên tắc, công ty hợp danh dễ hình thành hơn là rời bỏ. Khi một đối tác muốn ra đi thì phải tính toán giá trị phần chia của họ. Cổ phần đó sẽ được bán cho ai và liệu người đó có được các đối tác khác chấp nhận không? Nếu một đối tác sở hữu hơn 50% cổ phần rút lui, qua đời hoặc bị tàn tật, công ty hợp danh phải tổ chức lại hoặc chấm dứt. Để tránh những vấn đề này, hầu hết các thỏa thuận hợp tác đều bao gồm các hướng dẫn cụ thể về chuyển nhượng lợi ích của đối tác và các thỏa thuận mua bán có điều khoản cho phép các đối tác còn sống mua quyền lợi của đối tác đã qua đời. Các đối tác cũng có thể mua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đặc biệt được thiết kế để tài trợ cho việc mua hàng đó.

Công ty hợp danh thường được so sánh với hôn nhân. Cũng như trong hôn nhân, việc lựa chọn người bạn đời phù hợp là rất quan trọng. Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc việc thành lập một công ty hợp danh, hãy dành nhiều thời gian để đánh giá mục tiêu, tính cách, chuyên môn và phong cách làm việc của bạn và đối tác tiềm năng trước khi hợp tác.

Nguồn:

https://openstax.org/books/introduction-business/pages/4-2-partnerships-sharing-the-load

Bản quyền:

OpenStax, Rice University

Dịch và biên tập Tiếng Việt:

Nguyễn Tuấn Minh