MN
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
MN

Giáo Trình Giới Thiệu Về Kinh Doanh – Chương 13: Sử dụng Công nghệ để Quản lý thông tin

13 Using Technology to Manage Information

Hình 13.1 (Nhà cung cấp hình ảnh: OIST / Flickr / Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0))

Kết quả học tập

Sau khi đọc chương này, bạn sẽ có thể trả lời những câu hỏi sau:

  1. Công nghệ thông tin đã thay đổi việc ra quyết định kinh doanh và quản lý như thế nào?
  2. Tại sao mạng máy tính là một phần quan trọng của hệ thống công nghệ thông tin ngày nay?
  3. Những loại hệ thống nào tạo nên hệ thống thông tin quản lý điển hình của một công ty?
  4. Quản lý và lập kế hoạch công nghệ có thể giúp các công ty tối ưu hóa hệ thống công nghệ thông tin của họ như thế nào?
  5. Những cách tốt nhất để bảo vệ máy tính và thông tin chứa trong đó là gì?
  6. Những xu hướng hàng đầu trong công nghệ thông tin là gì?

Khám phá nghề nghiệp kinh doanh
John Daly, Quản lý đầu tư Daly, LLC


Khi gặp nhà tư vấn tài chính của Daly Investment (https://www.dalyinvestment.com), rất có thể bạn đang nghĩ về tiền, tiền của mình. Cho dù bạn tìm kiếm một khoản đầu tư ngắn hạn hay một quỹ hưu trí, tiền sẽ là trọng tâm của bạn. Bạn có thể sẽ không nghĩ đến cơ sở hạ tầng công nghệ cần thiết để truyền tải thông tin xuyên suốt một tổ chức toàn quốc trị giá hàng tỷ đô la như TD Ameritrade—thông tin thường có tính chất riêng tư và tài chính. Tuy nhiên, may mắn cho bạn là công ty được lãnh đạo bởi cố vấn tài chính John Daly, người làm việc với TD Ameritrade để hỗ trợ các nhu cầu công nghệ của công ty ông.

Sau sự nghiệp thành công tại Charles Schwab và Morgan Stanley, Daly biết rằng khi thành lập công ty riêng, anh sẽ cần hỗ trợ CNTT để có thể đảm bảo an toàn cho số tiền mà anh quản lý cho khách hàng của mình đồng thời tập trung vào các khía cạnh tài chính trong việc quản lý tài chính của họ. Ngoài việc cung cấp nền tảng giao dịch tài chính cho các nhà đầu tư cá nhân, TD Ameritrade còn có một bộ phần mềm mạnh mẽ dưới dạng công cụ dịch vụ dựa trên đám mây cho phép Daly tập trung vào năng lực cốt lõi của mình thay vì phải thuê, đào tạo và duy trì một bộ công cụ phức tạp. Tài nguyên CNTT mà khách hàng của anh ấy có thể tin tưởng.

Với quy mô tài sản mà nó quản lý, hệ thống thông tin quản lý (MIS) của TD Ameritrade nhất thiết phải lớn. Môi trường kiến trúc mở của TD Ameritrade cho phép các cố vấn tài chính như John Daly lựa chọn công nghệ mà họ muốn sử dụng. Bài học là Daly có thể hành động như một doanh nhân và thành lập công ty riêng của mình đồng thời cung cấp công nghệ thông tin với quy mô mà khách hàng mong đợi và cung cấp dịch vụ cá nhân thường thiếu khi giao dịch với các tổ chức lớn hơn.

Chương này tập trung vào vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) trong kinh doanh, xem xét chi tiết về tổ chức MIS, cũng như những thách thức mà các công ty gặp phải trong một thế giới công nghệ ngày càng phát triển. Như John Daly đã học, việc khai thác sức mạnh của công nghệ thông tin mang lại cho công ty một lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Nguồn:

https://openstax.org/books/introduction-business/pages/13-introduction

Bản quyền:

OpenStax, Rice University

Dịch và biên tập Tiếng Việt:

Nguyễn Tuấn Minh