MN
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
MN

Giáo Trình Giới Thiệu Về Kinh Doanh – Chương 12 – Phần 12.9: Quan hệ công chúng giúp xây dựng thiện chí

12.9 Public Relations Helps Build Goodwill

Quan hệ công chúng phù hợp như thế nào với hỗn hợp xúc tiến?

Giống như xúc tiến bán hàng, quan hệ công chúng có thể là một phần quan trọng của hỗn hợp xúc tiến. Quan hệ công chúng là bất kỳ hoạt động giao tiếp hoặc hoạt động nào được thiết kế để giành thiện chí hoặc uy tín cho một công ty hoặc cá nhân. Điều này có thể bao gồm việc quảng bá, thông tin về một công ty hoặc sản phẩm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và không được công ty trực tiếp trả tiền. Quảng cáo có thể tốt hoặc xấu. Báo cáo về việc trẻ em ăn quá nhiều đồ ăn nhanh có thể dẫn đến béo phì là một ví dụ về dư luận tiêu cực. Quan hệ công chúng bao gồm nhiều hoạt động khác như vận động hành lang, tổ chức sự kiện, làm đại lý báo chí, quản lý truyền thông nội bộ và điều phối quản lý khủng hoảng cho truyền thông.

Đương nhiên, bộ phận quan hệ công chúng của các công ty cố gắng tạo ra nhiều ấn tượng tốt nhất có thể. Họ cung cấp diễn giả cho các câu lạc bộ doanh nghiệp và dân sự, viết bài phát biểu cho các quan chức công ty và khuyến khích nhân viên đóng vai trò tích cực trong các nhóm dân sự như United Way và Phòng Thương mại. Một trong những công cụ của bộ phận quan hệ công chúng là thông cáo báo chí, thông báo chính thức về một số sự kiện đáng chú ý liên quan đến công ty, chẳng hạn như bắt đầu một chương trình mới, giới thiệu sản phẩm mới hoặc khai trương một nhà máy mới. Phòng quan hệ công chúng có thể thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các chức năng được mô tả trong Bảng 12.3.

Chức năng của Phòng Quan hệ Công chúng
Quan hệ công chúng Mô tả chức năng
Quan hệ báo chí Đưa thông tin tích cực, đáng đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút sự chú ý đến sản phẩm, dịch vụ hoặc cá nhân có liên quan đến công ty hoặc tổ chức
Quảng bá sản phẩm Công khai các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể
Truyền thông doanh nghiệp Tạo thông điệp nội bộ và bên ngoài để quảng bá hình ảnh tích cực của công ty hoặc tổ chức
Các vấn đề công cộng Xây dựng và duy trì các mối quan hệ cộng đồng quốc gia hoặc địa phương
Vận động hành lang Tác động đến các nhà lập pháp và quan chức chính phủ để thúc đẩy hoặc đánh bại luật pháp và quy định
Quan hệ nhân viên và nhà đầu tư Duy trì mối quan hệ tích cực với nhân viên, cổ đông và những người khác trong cộng đồng tài chính
Quản lý khủng hoảng Phản ứng với dư luận không thuận lợi hoặc sự kiện tiêu cực

Bảng 12.3

Phần lớn hoạt động xúc tiến bán hàng và quảng bá là nhằm tạo ra tiếng vang. Tiếp thị buzz (hoặc tiếp thị lan truyền) là tiếp thị truyền miệng mạnh mẽ. Truyền miệng về cơ bản là một quá trình tuyến tính trong đó thông tin được truyền từ cá nhân này sang cá nhân khác, sau đó đến cá nhân khác. Một nhà tiếp thị đã tạo được tiếng vang thành công khi sự tương tác mạnh mẽ đến mức thông tin di chuyển theo mô hình ma trận chứ không phải tuyến tính và mọi người đang nói về chủ đề này. Các công ty dẫn đầu giờ đây cảm thấy rằng họ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi sử dụng tiếp thị buzz so với các hình thức khuyến mãi khác.

Nguồn:

https://openstax.org/books/introduction-business/pages/12-9-public-relations-helps-build-goodwill

Bản quyền:

OpenStax, Rice University

Dịch và biên tập Tiếng Việt:

Nguyễn Tuấn Minh