MN
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
MN

Giáo Trình Giới Thiệu Về Kinh Doanh – Lời Nói Đầu

Tổng quan

Giới thiệu về Kinh doanh bao gồm phạm vi và chuỗi các khóa học kinh doanh giới thiệu phổ biến nhất. Cuốn sách cung cấp giải thích chi tiết trong ngữ cảnh của những chủ đề cốt lõi như sự hài lòng của khách hàng, đạo đức kinh doanh, khởi nghiệp, kinh doanh toàn cầu và quản lý thay đổi. Giới thiệu về Kinh doanh bao gồm hàng trăm ví dụ kinh doanh hiện tại từ nhiều ngành công nghiệp và địa điểm địa lý khác nhau, với sự tham gia của nhiều cá nhân khác nhau. Kết quả là một cách tiếp cận cân đối đối với lý thuyết và ứng dụng của các khái niệm kinh doanh, với sự chú ý đến kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên thành công trong khóa học này và xa hơn.

Các Tác Giả Đóng Góp Chủ Chốt:

  • Lawrence J. Gitman, Đại học Tiểu bang San Diego – Giáo sư đã nghỉ hưu
  • Carl McDaniel, Đại học Texas, Arlington
  • Amit Shah, Đại học Frostburg State
  • Monique Reece
  • Linda Koffel, Trường Cao đẳng Cộng đồng Houston
  • Bethann Talsma, Đại học Davenport và Trường Cao đẳng Cộng đồng Grand Rapids
  • James C. Hyatt, Đại học The Cumberlands

Tất cả các sách giáo trình OpenStax đều trải qua quá trình xem xét nghiêm túc. Tuy nhiên, giống như bất kỳ sách giáo trình chuyên nghiệp nào, đôi khi có sự xuất hiện của lỗi. Phần tốt là, vì sách của chúng tôi dựa trên web, chúng tôi có thể thực hiện các cập nhật định kỳ. Nếu bạn có điều chỉnh để đề xuất, hãy đưa ra tại đây. Chúng tôi sẽ xem xét đề xuất của bạn và thực hiện các thay đổi cần thiết.

Publish Date:

Sep 19, 2018

Web Version Last Updated:

Apr 05, 2023

Hardcover:

ISBN-13: 978-1-947172-54-8

Paperback:

ISBN-13: 978-1-59399-548-5

Digital:

ISBN-13: 978-1-947172-55-5

License:

by OpenStax is licensed under Creative Commons Attribution License v4.0

With philanthropic support, this book is used in 607 classrooms, saving students 17,929,983 dollars this school year. Learn more about our impact and how you can help.

Nguồn:

https://openstax.org/details/books/introduction-business

Bản quyền:

OpenStax, Rice University

Dịch và biên tập Tiếng Việt:

Nguyễn Tuấn Minh