MN
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
MN

Giáo Trình Giới Thiệu Về Kinh Doanh – Chương 17 – Phần 17.6: Hướng dẫn Chấm điểm Bài tự kiểm tra

17.6 Self-Test Scoring Guidelines

Sau khi bạn trả lời các câu hỏi trong mỗi bài tự kiểm tra thú vị xuất hiện trong chương này, hãy xác định điểm số của bạn và đánh giá kỹ năng của bạn bằng cách sử dụng các nguyên tắc tính điểm sau đây.

Bảng 1 Bài tự kiểm tra thú vị: Bạn có thể thuyết phục người khác không?

Đối với các câu hỏi 1, 2, 4, 8, 10 và 11, hãy sử dụng cách sau để tính điểm của bạn:

Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý cũng không không đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý
5 điểm 4 điểm 0 điểm 0 điểm 0 điểm

Đối với các câu hỏi 3, 5, 6, 7 và 9, hãy sử dụng công thức sau để tính điểm của bạn:

Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý cũng không không đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý
0 điểm 0 điểm 0 điểm 4 điểm 5 điểm

Nếu điểm của bạn nằm trong khoảng từ 40 đến 55, bạn có khả năng thuyết phục người khác rất tốt. Điểm từ 30 đến 39 có nghĩa là bạn có kỹ năng thuyết phục khá tốt. Tuy nhiên, bạn có thể cần cải thiện kỹ năng nghe và giao tiếp của mình. Điểm dưới 30 có nghĩa là bạn nên cân nhắc việc đọc một cuốn sách hoặc tham gia một khóa học ngắn hạn về cách thuyết phục người khác.

Bảng 2 Bài tự kiểm tra thú vị: Bạn có giỏi Chính trị công sở không?

Đối với các câu hỏi 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 và 13, hãy cho mình 1 điểm nếu bạn nói “đúng”. Đối với các câu hỏi 2, 5, 6, 9 và 11, hãy cho mình 1 điểm nếu bạn nói “sai”. Nếu điểm của bạn từ 9 trở xuống, bạn có thể giỏi quản lý công việc, nhưng bạn cần cải thiện kỹ năng chính trị của mình. Trở thành chính trị có nghĩa là hòa hợp với những người khác để thúc đẩy họ hoàn thành một mục tiêu cụ thể. Nếu điểm của bạn thấp, hãy cân nhắc xem lại những lời khuyên được đưa ra trong chương về cách trở thành một nhà hoạt động chính trị hiệu quả.

Bảng 4 Bài tự kiểm tra thú vị: Bạn quản lý thời gian của mình tốt đến mức nào?

Đối với các câu hỏi 2, 6, 8, 9, 11, 13, 14 và 15, hãy sử dụng cách sau để tính điểm của bạn:

Rất không đồng ý Không đồng ý Không đồng ý cũng không không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý
0 điểm 0 điểm 0 điểm 4 điểm 5 điểm

Đối với các câu hỏi 1, 3, 4, 5, 7, 10 và 12, hãy sử dụng cách sau để tính điểm của bạn:

Rất không đồng ý Không đồng ý Không đồng ý cũng không không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý
5 điểm 4 điểm 0 điểm 0 điểm 0 điểm

Nếu điểm của bạn từ 60 trở lên, bạn có kỹ năng quản lý thời gian xuất sắc. Xin chúc mừng—bạn sử dụng thời gian của mình rất tốt! Nếu điểm của bạn dưới 60, hãy cân nhắc việc đọc một cuốn sách về quản lý thời gian, tham gia một khóa học về quản lý thời gian hoặc đầu tư vào các công cụ quản lý thời gian như công cụ lập kế hoạch dự án hàng tuần. Chương này có những lời khuyên bổ sung có thể hữu ích trong việc cải thiện kỹ năng quản lý thời gian của bạn.

Bảng 5 Bài tự kiểm tra thú vị: Bạn có giỏi quản lý tiền không?

Đối với các câu hỏi 2, 3, 5, 6, 10 và 11, hãy sử dụng cách sau để tính điểm của bạn:

Rất không đồng ý Không đồng ý Không đồng ý cũng không không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý
0 điểm 0 điểm 0 điểm 4 điểm 5 điểm

Đối với các câu hỏi 1, 4, 7, 8 và 9, hãy sử dụng cách sau để tính điểm của bạn:

Rất không đồng ý Không đồng ý Không đồng ý cũng không không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý
5 điểm 4 điểm 0 điểm 0 điểm 0 điểm

Nếu điểm của bạn là 44 hoặc cao hơn, bạn có thể quản lý tiền trong khi cân bằng chi phí và thu nhập của mình. Bạn sẽ sẵn sàng giải quyết các trường hợp khẩn cấp về tài chính mà không cần nhờ đến bạn bè hoặc người thân. Nếu điểm của bạn nằm trong khoảng từ 36 đến 43, thói quen tiết kiệm của bạn có thể không nhất quán. Để đạt được mức tiết kiệm tốt hơn, hãy kiểm soát chi tiêu của bạn và tránh mua sắm không cần thiết. Nếu điểm của bạn là 35 hoặc thấp hơn, bạn đã chi tiêu quá nhiều! Hãy nhớ rằng: kiếm tiền khó hơn rất nhiều so với việc tiêu nó. Bạn cần giành quyền kiểm soát tài chính của mình bằng cách hạn chế chi tiêu, thanh toán thẻ tín dụng hoặc đầu tư vào một cuốn sách hoặc khóa học tài chính cá nhân hay. Bạn cũng có thể cần gặp cố vấn tài chính để tìm hướng đi cho thói quen chi tiêu và tiết kiệm của mình.

Bảng 6 Bài tự kiểm tra thú vị: Bạn có Thói quen học tập tốt không?

Nếu bạn trả lời “có” cho các câu hỏi 3, 5, 7, 8 và 11, hãy tự cho mình 1 điểm cho mỗi câu trả lời.

Nếu bạn trả lời “không” cho các câu hỏi 1, 2, 4, 6, 9, 10 và 12, hãy tự cho mình 1 điểm cho mỗi câu trả lời.

Nếu điểm của bạn từ 10 trở lên, xin chúc mừng! Bạn có thói quen học tập tốt. Nếu điểm của bạn dưới 10, hãy đọc những lời khuyên được đưa ra trong chương về cách cải thiện kỹ năng học tập của bạn. Bạn cũng có thể gặp ai đó ở trường để giúp tối đa hóa thời gian học tập của bạn.

Bảng 7 Bài tự kiểm tra thú vị: Bạn quyết đoán đến mức nào?

Đối với các câu hỏi 1, 3, 4, 7, 9 và 13, hãy sử dụng cách sau để tính điểm của bạn:

Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý cũng không không đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý
5 điểm 4 điểm 0 điểm 0 điểm 0 điểm

Đối với các câu hỏi 2, 5, 6, 8, 10, 11 và 12, hãy sử dụng cách sau để tính điểm của bạn:

Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý cũng không không đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý
0 điểm 0 điểm 0 điểm 4 điểm 5 điểm

Nếu điểm của bạn từ 44 trở lên, bạn đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình đồng thời thể hiện sự tôn trọng với người khác. Bạn nhanh chóng đáp lại những lời chỉ trích không công bằng. Bạn sẽ có thể hoạt động tốt trong chính trị công sở. Nếu điểm của bạn là 43 hoặc thấp hơn, bạn có thể muốn xem xét các cách để trở nên thoải mái hơn khi truyền đạt ý tưởng và quan điểm của mình cũng như quản lý mối quan hệ của mình với người khác.

Bảng 8 Bài tự kiểm tra thú vị: Bạn có phải là người biết lắng nghe?

Đối với các câu hỏi 3, 4, 8 và 9, hãy sử dụng cách sau để tính điểm của bạn:

Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý cũng không không đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý
5 điểm 4 điểm 0 điểm 0 điểm 0 điểm

Đối với các câu hỏi 1, 2, 5, 6, 7 và 10, hãy sử dụng cách sau để tính điểm của bạn:

Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý cũng không không đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý
0 điểm 0 điểm 0 điểm 4 điểm 5 điểm

Lắng nghe là một kỹ năng giao tiếp quan trọng giúp bạn thành công trong sự nghiệp. Bằng cách trở thành một người lắng nghe hiệu quả, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp, thu thập những hiểu biết sâu sắc và ý tưởng để cải thiện hiệu suất công việc của mình và phát triển một kỹ năng quan trọng trong việc quản lý người khác. Nếu bạn có số điểm từ 32 trở lên thì bạn là người biết lắng nghe. Nếu điểm của bạn giảm xuống dưới 32, bạn cần cải thiện kỹ năng nghe của mình. Tìm kiếm trên Internet các bài viết và ý tưởng về cách trở thành người biết lắng nghe hơn và bắt đầu thực hành các kỹ năng mới của bạn với bạn bè và đồng nghiệp.

Nguồn:

https://openstax.org/books/introduction-business/pages/17-6-self-test-scoring-guidelines

Bản quyền:

OpenStax, Rice University

Dịch và biên tập Tiếng Việt:

Nguyễn Tuấn Minh