MN
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
MN

Giáo Trình Giới Thiệu Về Kinh Doanh – Chương 17 – Phần 17.1: Tìm hiểu Những điều Cơ bản về Kinh doanh

17.1 Learn the Basics of Business

Bạn có thể muốn theo đuổi nghề bác sĩ, người bán hoa, người quản lý trò chơi, nhà phân tích hệ thống hoặc bất kỳ cơ hội nào trong số hàng nghìn cơ hội khác. Một điều mà mọi nghề nghiệp đều có điểm chung là bạn cần có hiểu biết cơ bản về kinh doanh. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ cân nhắc theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, nhưng nếu không, thành công của bạn trong bất cứ lĩnh vực nào bạn chọn sẽ phụ thuộc một phần vào các kỹ năng kinh doanh cơ bản của bạn. Và đó là lý do tại sao văn bản này rất quan trọng.

Hình 17.2 Để tìm được công việc mơ ước đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng các bản mô tả công việc, nghiên cứu thông tin về tiền lương, làm các bài kiểm tra đánh giá nghề nghiệp và theo dõi những người khác ở nơi làm việc. Nhưng đôi khi mọi người cần một số lời khuyên hoặc cố vấn nghề nghiệp để “chuyển hướng” sang một nghề nghiệp mới hoặc để điều chỉnh các kỹ năng công việc hiện tại của họ. Đó là lúc Pivot Planet xuất hiện—công ty kết nối mọi người trên khắp thế giới với mức phí hợp lý với các cố vấn cung cấp các buổi trò chuyện qua video và điện thoại trực tiếp để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin chuyên sâu về nghề nghiệp cụ thể của họ. Loại lời khuyên và cố vấn này có thể giúp những cá nhân đang khao khát thay đổi con đường sự nghiệp của họ như thế nào? (Nhà cung cấp hình ảnh: Khu vực Đông Nam của Cơ quan Dịch vụ Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ/ Flickr/ Ghi công 2.0 Chung (CC BY 2.0))

Chọn nghề nghiệp (Choose a Career)

Bởi vì khóa học kinh doanh giới thiệu này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan chi tiết về tất cả các lĩnh vực thương mại, nó sẽ hướng dẫn bạn chọn chuyên ngành nếu bạn chọn lấy bằng kinh doanh. Chọn một chuyên ngành ở trường đại học là một trong những cột mốc thực sự của cuộc đời. Chuyên ngành của bạn về cơ bản quyết định cách bạn sẽ trải qua bốn thập kỷ tiếp theo của cuộc đời. Chuyên ngành tiếp thị sẽ tìm được sự nghiệp trong lĩnh vực bán hàng, nghiên cứu tiếp thị, quảng cáo hoặc các lĩnh vực liên quan đến tiếp thị khác. Một sinh viên chuyên ngành kế toán sẽ trở thành (bạn đoán vậy) một kế toán viên. Đừng bao giờ xem nhẹ việc lựa chọn chuyên ngành. Nếu bạn làm việc 40 giờ một tuần trong 45 năm tới (ít ngày nghỉ hơn), bạn sẽ dành khoảng 90.000 giờ cho công việc. Bạn không nghĩ mình nên chọn thứ gì đó mà bạn sẽ thích sao?

Nguồn:

https://openstax.org/books/introduction-business/pages/17-1-learn-the-basics-of-business

Bản quyền:

OpenStax, Rice University

Dịch và biên tập Tiếng Việt:

Nguyễn Tuấn Minh