MN
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
MN

Giáo Trình Giới Thiệu Về Kinh Doanh – Chương 6 – Phần 6.3: Quản lý và Lãnh đạo trong các tổ chức ngày nay

6.3 Management and Leadership in Today’s Organizations

Chức năng chính của nhà quản lý trong việc tổ chức các hoạt động là gì?

Chức năng quan trọng thứ hai của các nhà quản lý là tổ chức, đó là quá trình điều phối và phân bổ các nguồn lực của công ty để thực hiện các kế hoạch của mình. Tổ chức bao gồm việc phát triển một cơ cấu về con người, vị trí, phòng ban và hoạt động trong công ty. Các nhà quản lý có thể sắp xếp các yếu tố cấu trúc của công ty để tối đa hóa luồng thông tin và hiệu quả của quy trình làm việc. Họ thực hiện điều này bằng cách làm như sau:

  • Phân công nhiệm vụ (phân công lao động)
  • Phân nhóm công việc và nhân viên (phân chia bộ phận)
  • Phân công quyền hạn và trách nhiệm (ủy thác)

Những yếu tố này và các yếu tố khác của cơ cấu tổ chức sẽ được thảo luận chi tiết ở phần khác. Tuy nhiên, trong chương này, bạn nên hiểu ba cấp độ của hệ thống phân cấp quản lý. Hệ thống phân cấp này thường được mô tả như một kim tự tháp, như trong Hình 6.3. Những người quản lý ít nhất được tìm thấy ở cấp độ cao nhất của kim tự tháp. Được gọi là quản lý cấp cao, họ là nhóm nhỏ người đứng đầu tổ chức (như CEO, chủ tịch và phó chủ tịch). Các nhà quản lý cấp cao phát triển các kế hoạch chiến lược và giải quyết các vấn đề dài hạn như cạnh tranh trong ngành nào, làm thế nào để chiếm được thị phần và phải làm gì với lợi nhuận. Những nhà quản lý này thiết kế và phê duyệt các chính sách cơ bản của công ty và đại diện cho công ty trước các tổ chức khác. Họ cũng xác định các giá trị và đạo đức của công ty và từ đó đặt ra các tiêu chuẩn hành vi của nhân viên. Ví dụ, Jack Welch, cựu CEO của General Electric, là hình mẫu cho các nhà quản lý và điều hành của ông noi theo. Những người ngưỡng mộ cho rằng ông có năng lực phi thường trong việc truyền cảm hứng cho hàng trăm nghìn người ở nhiều quốc gia và ông có thể thay đổi hướng đi của một tổ chức khổng lồ như General Electric như thể đó là một công ty nhỏ. Dưới sự lãnh đạo của ông, các giám đốc điều hành của General Electric đã đạt được những kết quả ấn tượng. Trong nhiệm kỳ của ông, lợi nhuận trung bình hàng năm của cổ đông General Electric là 25%.

Hình 6.3 Kim tự tháp quản lý (Ghi công: Copyright Rice University, OpenStax, theo giấy phép CC BY 4.0.)

Cấp thứ hai và thứ ba của hệ thống phân cấp lần lượt được gọi là quản lý cấp trung và quản lý giám sát (cấp một). Các nhà quản lý cấp trung (như trưởng bộ phận, giám đốc bộ phận và giám đốc bán hàng khu vực) chịu trách nhiệm bắt đầu thực hiện các kế hoạch chiến lược. Họ thiết kế và thực hiện các kế hoạch chiến thuật trong các lĩnh vực cụ thể của công ty. Họ bắt đầu quá trình phân bổ nguồn lực để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức và giám sát các nhà quản lý giám sát trong toàn công ty. Những người giám sát, số lượng nhiều nhất trong số các nhà quản lý, nằm ở phần dưới cùng của kim tự tháp quản lý. Những người quản lý này thiết kế và thực hiện các kế hoạch hoạt động cho các hoạt động hàng ngày đang diễn ra của công ty. Họ dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn và động viên những nhân viên thực sự sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ.

Nguồn:

https://openstax.org/books/introduction-business/pages/6-3-organizing

Bản quyền:

OpenStax, Rice University

Dịch và biên tập Tiếng Việt:

Nguyễn Tuấn Minh